سرور 𝙎𝙬𝙚𝙚𝙩 𝙘𝙤𝙢𝙢𝙪𝙣𝙞𝙩𝙮

𝙎𝙬𝙚𝙚𝙩 𝙘𝙤𝙢𝙢𝙪𝙣𝙞𝙩𝙮
𝙎𝙬𝙚𝙚𝙩 𝙘𝙤𝙢𝙢𝙪𝙣𝙞𝙩𝙮

ربات دیسکورد فارسی سوییت به شما اجازه کیده که سرور پارسی خودتون رو کامل کنید و ممبر هاتونو اکتیو تر کنید . 🤖

ربات سوییت یه بازی باحال ام داره که هر وقت حوصله تون سر رفت سرگرمتون میکنه 🕹

همینطور ربات سوییت میتونه امنیت سرورتون رو با لاگ هایی که داره بیشتر کنه . پس منتظر چی هستی ؟ همین الان جوین بده یا ربات رو اینوایت کن 🍰