سرور 👑𝑰𝒎𝒑𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 𝑹𝒐𝒍𝒆𝑷𝒍𝒂𝒚👑

👑𝑰𝒎𝒑𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 𝑹𝒐𝒍𝒆𝑷𝒍𝒂𝒚👑
👑𝑰𝒎𝒑𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 𝑹𝒐𝒍𝒆𝑷𝒍𝒂𝒚👑
  • تعداد اعضا: ۱۷۰
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۲ سال قبل

سرور گیم ام تی ای با عنوان Imperial Role Play