سرور 𝙳𝚊𝚛𝚔 𝙶𝚊𝚗𝚐

𝙳𝚊𝚛𝚔 𝙶𝚊𝚗𝚐
𝙳𝚊𝚛𝚔 𝙶𝚊𝚗𝚐
  • تعداد اعضا: ۱۴۹
  • دسته بندی: طنز و سرگرمی
  • آخرین بروزرسانی: ۲ سال قبل

دلت میاد نیای تو سرور ;این خیلی ناراحته چون تو نمیری پایین تا رو دکمه پیوستن بزنی