سرور ▒▓█𝔃𝓲𝓷𝓸𝓷_𝓰𝓪𝓶𝓮 ▓▒

▒▓█𝔃𝓲𝓷𝓸𝓷_𝓰𝓪𝓶𝓮 ▓▒
▒▓█𝔃𝓲𝓷𝓸𝓷_𝓰𝓪𝓶𝓮 ▓▒
  • تعداد اعضا: ۲۰
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۷ ماه قبل

https://discord.gg/wbNCN5DJgH
این لینگ دیگه سرور هست می تونید تو اینم بیاید