سرور 𖢣HACK—FACT𖡷

𖢣HACK—FACT𖡷
𖢣HACK—FACT𖡷

※اولین سرور آموزش هک و امنیت در دیسکورد٭
✦به سرور هک فکت خوش اومدی.

★آموزش هک و امنیت در زمینه بالا بردن اطلاعات شما،
انواع آموزش ها:کدنویسی،برنامه نویسی،امنیت،رمزگذاری و..... کلی آموزش های دیگر ،فقط جوین شو.

☆کسایی که 3 روز فعالیت داشته باشند ادمین یا ارتقاع مقام پیدا میکنند☆

او