سرور 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐢𝐚𝐧 𝐂𝐥𝐮𝐛

𝐏𝐞𝐫𝐬𝐢𝐚𝐧 𝐂𝐥𝐮𝐛
𝐏𝐞𝐫𝐬𝐢𝐚𝐧 𝐂𝐥𝐮𝐛
  • تعداد اعضا: ۱۴۶
  • دسته بندی: طنز و سرگرمی
  • آخرین بروزرسانی: ۳ سال قبل

ما یک سروریم که هم گیمریم و هم بازی های دسته جمعی یعنی بازی هایی که شما رو سرگرم کنه میکنیم اگر دوست داشتی جوین چنل ما بده و کیف و حال کن