سرور Sini gang

Sini gang
Sini gang
  • تعداد اعضا: ۱۴۹
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۳ سال قبل

سلاپ.

💎 این سرور با سه نفر شروع و با 160 نفر ادامه داره...

💎 تیم استف فعال و عضو پذیر داریم

💎 هرروز گیم میزنیم از جمله GTAO, 5M, Apex, R6s, Minecoloft و...

💎 استریم های درون دیسکورد و استریم هن*تای :)