سرور League of Legends.(IR)

League of Legends.(IR)
League of Legends.(IR)
  • تعداد اعضا: ۱۰۵
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۳ سال قبل

سرور اختصاصی برا پلیر های بازی لیگ اف لجندز

آیا نگران هم تیمی مناسب هستید ؟😪

آیا نگران افسردگی شدید برا اجتماعی نبودنتان در بازی هستید ؟🤗

آیا نگران ....🤯

سرور مارا انتخاب کنید.😱

XD 😏