سرور FLEET OF EMPIRE_LOL.IR

FLEET OF EMPIRE_LOL.IR
FLEET OF EMPIRE_LOL.IR
  • تعداد اعضا: ۲۴
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۳ ماه قبل

سرور اختصاصی برا پلیر های بازی لیگ اف لجندز

آیا نگران هم تیمی مناسب هستید ؟😪

آیا نگران افسردگی شدید برا اجتماعی نبودنتان در بازی هستید ؟🤗

آیا نگران ....🤯

سرور مارا انتخاب کنید.😱

XD 😏