سرور Amethyst

Amethyst
Amethyst
  • تعداد اعضا: ۲۰
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۳ سال قبل

سروری کوچک که با حمایت شما سروری بزرگ خواهد شد!!
مافیا،چت ،پلاتو ،کالاف،تراریا،ماینکرافت و کلی بازی های دیگه....
به سرور Amethyst بپیوندید