سرور Fighters of Light

Fighters of Light
Fighters of Light
  • تعداد اعضا: ۲۱
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۳ سال قبل

کلن بازی ایرانی لایت ریسپانس که کلی داخلش خوش میگزره حتما جوین شید حتی اگر لایت ریسپانس ندارید

در این دوتا سرور هم جوین شوید:

RTHI

https://discord.gg/25t5WekfvB

mooshekoor

https://discord.gg/mxPwPbnZk6