سرور God_Father

God_Father
God_Father
  • تعداد اعضا: ۹۴
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۲ سال قبل

...دومین سرور رسمی مافیا اسکام در دیسکورد...
انجام بازی مافیا کلاسیک و پیشرفته هر شب راس ساعت 10
اینجا همه یه خونواده ایم پس مثل یه فامیل رفتار کن