سرور MT BOT </MEHRAZ>

MT BOT </MEHRAZ>
MT BOT </MEHRAZ>

--------------- یکی از بهترین ربات های ایرانی ------------------------------
که برای مثال دارای ویژگی درست کردن پنل تیکت و خوش امد کویی میباشد ----------------------
خوشحال میشم جوین شید :)