سرور Sylvian Club

Sylvian Club
Sylvian Club
  • تعداد اعضا: ۶۰
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۳ سال قبل

سلام داوش، تو سیلوین کلاب مباحث علمی و مذهبی را به همراه طنز میچشیم و طنازی را تبادل میکنیم.

انواع ادیان بخصوص رضاپرستی در سیلوین کلاب مورد پرستش قرار میگیرد بجز یهودهای رباخوار