سرور ✠ کرکس های سیاه ✠

✠ کرکس های سیاه ✠
✠ کرکس های سیاه ✠
  • تعداد اعضا: ۵۴
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۳ سال قبل

مکانی فقط برای بازی مافیا با سناریو های مختلف. در حال ممبرگیری...

به سرور کرکس های سیاه خوش آمدید.

این گونه کرکس گونه‌ ای متفاوت با تمام گونه های کرکس است و تنها گونه کرکس باقی‌مانده از سرده Coragyps است.
کرکس های سیاه به صورت گروهی و تعداد بالا با استفاده از بینایی خود و یا با تعقیب دیگر کرکس‌ها و استفاده از بویایی قوی‌ شان طعمه خود را پیدا می‌کنند.
این جانوران بخاطر شکار بیرویه و خطوط هوایی در نزد انسان ها نیز به عنوان یک تهدید محسوب می‌شود.
کرکس سیاه را نمی‌توان در اسارت نگه داشت.
بر اساس کنوانسیون بین المللی حفاظت از پرندگان مهاجر و پستانداران قانون[۳۸] تحت حمایت قانونی قرار گرفته‌ است و اسیر کردن، کشتن یا در اختیار داشتن این پرنده جرم محسوب می‌شود و در صورت تخلف از این قانون، متخلف علاوه بر پرداخت جریمه نقدی بین ۶ ماه تا ۲ سال به حبس محکوم می‌شود.
به نظر میرسد که این گونه گونه‌ ای پایدار باشد، این کرکس در متون و کتیبه های باستانی نیز دیده شده و دارای اهمیت مذهبی و معنوی نزد مایاها بوده است.

کرکس ها از آنچه که فکر میکنید به شما نزدیک ترند، بنابر این حواستان به سایه های اطرافتان باشد...