سرور ᵗᛰᶜ The Demon Call

ᵗᛰᶜ The Demon Call
ᵗᛰᶜ The Demon Call
  • تعداد اعضا: ۶۶
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۳ سال قبل

هم تیمیتو اینجا پیدا کن واسه هر بازیی که دوست داری
෴෴෴෴෴෴෴෴෴෴෴
اگر میخوای واسه بازی Call of duty پلیر و همتیمی پیدا کنی تو این سرور جوین بده
چون هرشب پرایوت به راهه
෴෴෴෴෴෴෴෴෴෴෴
هر تایمی که بیای یه هم تیمی داری که نخوای تنهایی بازی کنی
෴෴෴෴෴෴෴෴෴෴෴
برای جرعت حقیقت بازی کردن میتونی سوالات جذابیو پیدا کنی تو این سرور