سرور 𝐃𝐫𝐞𝐚𝐦 𝐋𝐚𝐧𝐝 | [𝗜𝗥𝗔𝗡] |

𝐃𝐫𝐞𝐚𝐦 𝐋𝐚𝐧𝐝 | [𝗜𝗥𝗔𝗡] |
𝐃𝐫𝐞𝐚𝐦 𝐋𝐚𝐧𝐝 | [𝗜𝗥𝗔𝗡] |
  • تعداد اعضا: ۸۶۵
  • دسته بندی: متفرقه
  • آخرین بروزرسانی: ۳ ماه قبل

سرور بزرگ کرون (تاج)
سروری پابلیک همراه با ایونت ها و تورنومنت های همه ی گیم های آنلاین
جوایز نقدی و نیترو
دارای فعالیت بالای روزانه و ادمین های فعال