سرور X-NIGHT

X-NIGHT
X-NIGHT
  • تعداد اعضا: ۷۴۰
  • دسته بندی: طنز و سرگرمی
  • آخرین بروزرسانی: ۱ سال قبل

°| ﷽ |°

سلام دوستان
⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘
⫷سرور X-NIGHT⫸
⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘
سلام به سرور و خانواده๖᷿ۣۜ𝐗_ᶰᶤᴳʰᵀ
⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘
خوش آمدین به (Holy⚜Empier) سابق
⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘
⫷چت و ویس برای گیم های مختلف⫸
⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘
ایونت ها برای گیم های مختلف
⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘
بات های با کاربرد دارای بات اختصاصی
⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘
ایونت های خنده دار ادولتی
⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘
∐∖ سروری با جوی گرم و صمیمی ∕∏
ادمین های با سابقه وقدرت مند
⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘
برای حمایت از ما اینوات بدید تا گیوو ها نابی دریافت کنید:fire:
【๖᷿ۣۜ𝐗-ᶰᶤᴳʰᵀ】
⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘
╭━─━─━─≪❃≫─━─━─━╮
『X NIGHT』
╰━─━─━─≪❃≫─━─━─━╯
⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘