سرور ◈ Smart players of the world ◈

◈ Smart players of the world ◈
◈ Smart players of the world ◈
  • تعداد اعضا: ۱۷۵
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۳ سال قبل

در اس پی در کنار هم جمع شدیم تا بازی های مورد علاقه خود را در کنار هم و در جمعی دوستانه انجام بدیم،باهم بیشتر آشنا بشیم و گپ بزنیم و موسیقی گوش بدیم و خاطره بسازیم.