سرور 👑𝐏𝐄𝐑𝐒𝐈𝐀𝐍 𝐋𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐂𝐋𝐀𝐍👑

👑𝐏𝐄𝐑𝐒𝐈𝐀𝐍 𝐋𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐂𝐋𝐀𝐍👑
👑𝐏𝐄𝐑𝐒𝐈𝐀𝐍 𝐋𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐂𝐋𝐀𝐍👑
  • تعداد اعضا: ۵۹
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۱ سال قبل

یکی از سرور های مشهور و معروف تو کانادا و ایران و دارای پلیرهای های قوی و سرور ثروتمند و قدرتمند در هر زمینه بازی