سرور 𝐑𝐎𝐙 𝐒𝐎𝐑𝐊𝐇

𝐑𝐎𝐙 𝐒𝐎𝐑𝐊𝐇
𝐑𝐎𝐙 𝐒𝐎𝐑𝐊𝐇
  • تعداد اعضا: ۵۵
  • دسته بندی: متفرقه
  • آخرین بروزرسانی: ۳ سال قبل

ما استریمر نیستم فقط هدف تشکیل یک جمع دوستانه و صمیمی هستش و پر از بخش های سرگرمی و حامی استریمرها و یوتیوبرها