سرور 𝑿.𝑿.𝑿....𝑷𝑶𝑹𝑵

𝑿.𝑿.𝑿....𝑷𝑶𝑹𝑵
𝑿.𝑿.𝑿....𝑷𝑶𝑹𝑵
  • تعداد اعضا: ۱۶۷
  • دسته بندی: متفرقه
  • آخرین بروزرسانی: ۳ هفته قبل

سلام (:
یک سرور NSFW بزرگ در دیسکورد که کلی چنل های متفاوت و فیلم های خوب و با کیفیت در این سرور وجود دارد حتی دارای فیلم های NSFW ایرانی / انیمه / و.... و این سرور دارای 25 چنل فقط فقط NSFW است و کلی ممبر با جنبه و باحال در این سرور وجود دارد (:

♤■♤■♤■اگ چنل میخوای■♤■♤■♤

♤■♤■♤■ک پر فیلم N S F W ■♤■♤■♤

♤■♤■♤■خارجی باشه جوین بشید■♤■♤■♤

♤■♤■♤■ هرشب ۲۰ فیلم داخل■♤■♤■♤

♤■♤■♤■چنل قرار میدهیم از دست ندید■♤■♤■♤