سرور 𝕋𝕠𝕩𝕚𝕔 ℝ𝕠𝕝𝕖 ℙ𝕝𝕒𝕪

𝕋𝕠𝕩𝕚𝕔 ℝ𝕠𝕝𝕖 ℙ𝕝𝕒𝕪
𝕋𝕠𝕩𝕚𝕔 ℝ𝕠𝕝𝕖 ℙ𝕝𝕒𝕪
  • تعداد اعضا: ۶۳
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۱ سال قبل

سلام به تمام دوستان عزیز


سرور Toxic Sky RP MTA یک سرور تازه ران هست


به همراه کلی ویژگی های جدید که هیچ سرور رول پلی تجربه نکردید

آرپی سطح بالا
اسکین ها و کلی ماشین ایرانی
مپری ها زیبا
تیم استف فعال

ip سرور در درون چنل دیسکورد هستش

امید وارن لحظات خوشی در سرور Toxic Role Play داشته باشین