سرور E N E R G Y

E N E R G Y
E N E R G Y
  • تعداد اعضا: ۳,۸۶۵
  • دسته بندی: طنز و سرگرمی
  • آخرین بروزرسانی: ۱۰ ماه قبل

ســلام عــزیـزان ســرور داریــم چــه سـروری

ســروری پـر از هــیـجـان و نــشــاط
بـرنامـه های مـتـنـوع از جـمـلـه
بـازی مـافیا با پـلـیـر های قـوی،بازی هایـی مثـل صـنـدلـی داغ،جرات و حـقـیـقـت،کی کیی کُجا،و یـک عـالـمـه بـازی های مـتـنـوع
دورهــمــی داریــم چه دورهــمــی نــگــم بــرات
موســیــقـی زنــده،بــحـث گـفـت گــوهــای مــتـنـوع،چــالــش وکـلـی بـرنـامـه هـایـی که برای خـوش گـذرونـی شـمـا آمـاده ارائـه اسـت
پـس مـعـطـل نــکـن وارد شـــو لــذت بـبـر