سرور kiAVASHWorld

kiAVASHWorld
kiAVASHWorld
  • تعداد اعضا: ۵۰
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۳ سال قبل

خوش آمدید به سرور ما در سرور ما همه چیز وجود داره هیچ وقت حوصله‌ت سرنمیره اینجا همه چیز هست 《بازی》《تفریح》 《گفت‌وگووچت با دوستان》 و همه چیز دیگه اینجا هست اینجا مولتی سرور است سرور 《kiAVASHWorld》
#Game
#Multi server
#God server
#kiAVASHWorld
#Chating