سرور 🅳🅰🆁🅺 🆂🅸🅳🅴

🅳🅰🆁🅺 🆂🅸🅳🅴
🅳🅰🆁🅺 🆂🅸🅳🅴
  • تعداد اعضا: ۳۱۹
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۳ سال قبل

╭━─━─━─≪❃≫─━─━─━╮
『 🅳:a:🆁🅺 🆂🅸🅳🅴 』
╰━─━─━─≪❃≫─━─━─━╯

==『🅳:a:🆁🅺 🆂🅸🅳🅴 سرور بزرگ 』==

|『 دنبال پیدا کردن رفیق برای پلی دادن بازی هستی 』

|『دنبال ی سرور میگردی برای صحبت کردن 』

|『 دنبال سرور با بات های عالی برای گوش کردن اهنگ های مختلف میگردی 』

|『سرور ما یکی از بهترین سرور ها برای صحبت کردن در بهترین ویس ها و امکانات هست 』

|『با بهترین تیم استف 🅳:a:🆁🅺 🆂🅸🅳🅴 سرور 』

|『امید وارم با پیوستن به سرور ما بهترین روز هارو داشته باشید』

╭━─━─━─≪❃≫─━─━─━╮
『🅳:a:🆁🅺 🆂🅸🅳🅴』
╰━─━─━─≪❃≫─━─━─━╯

==========『𝑱𝑶𝑰𝑵 𝑵𝑶𝑾』==========
https://discord.gg/YJG5QuBWqm