سرور (𝓛𝓞𝓛𝓞) 𝓢𝓟𝓔𝓔𝓓

(𝓛𝓞𝓛𝓞) 𝓢𝓟𝓔𝓔𝓓
(𝓛𝓞𝓛𝓞) 𝓢𝓟𝓔𝓔𝓓
  • تعداد اعضا: ۲۷
  • دسته بندی: طنز و سرگرمی
  • آخرین بروزرسانی: ۳ ماه قبل

سلام اگه دوست داری به سرور ما سر بزن
┏╋━━━━━━◥◣ ◆ ◢◤━━━━━━━╋┓
دنبال یه سرور خوب میگردی؟
سروری که فعال باشه؟
سرور که حوصلت سر نره؟
همینطور توش احساس راحتی کنی؟
سروری که توش سرور خودتو تبلیق کنی اونم رایگان؟
━━━━━━━━━━✥◈✥━━━━━━━━━
جایه درستی اومدی اینجا ما سعی داریم یک خوانواده فعال بسازیم
┗╋━━━━━━◥◣ ◆ ◢◤━━━━━━━╋┛