سرور 𝔹𝕃𝕌𝔼 𝕋𝕆ℝℕ𝔸𝔻𝕆𝕊

𝔹𝕃𝕌𝔼 𝕋𝕆ℝℕ𝔸𝔻𝕆𝕊
𝔹𝕃𝕌𝔼 𝕋𝕆ℝℕ𝔸𝔻𝕆𝕊
  • تعداد اعضا: ۵۰
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۳ سال قبل

🔥SOMESERVER🔥

💀 سروری برای فان؟ نمیدونم ._. خودتون میتونین بفهمین :)💀

💀اگ دوس داشتی جوین شو :-:💀

💀بات اردک میمر فارسی💀

💀و کلی بات دیگه که فکر نکنم زیاد باشن :-:💀

💀یه تست بزن خوشت نیومد بگو چرا سرور بده .درستش میکنم :)💀