سرور 𝐢𝐦𝐦𝐨𝐫𝐭𝐚𝐥 tools

𝐢𝐦𝐦𝐨𝐫𝐭𝐚𝐥 tools
𝐢𝐦𝐦𝐨𝐫𝐭𝐚𝐥 tools

سرور تول های دیسکورد
اسپمر ، توکن گرابر ، بات جدید ، توکن
اکانت های افراد مختلف
اکانت های سایت های مختلف
پلاگین های جدید دیسکورد و روش استفاده
کانفیگ های سرور مختلف و بک اپ انها
پیمنت اشخاص مختلف
روش ادیت فیلم ، موزیک های ادیت فیلم ، عکس ها برای ادیت فیلم