سرور 𝙺𝚑𝚊𝚕𝚒𝚓 𝚁𝚘𝚕𝚎 𝙿𝚕𝚊𝚢™

𝙺𝚑𝚊𝚕𝚒𝚓 𝚁𝚘𝚕𝚎 𝙿𝚕𝚊𝚢™
𝙺𝚑𝚊𝚕𝚒𝚓 𝚁𝚘𝚕𝚎 𝙿𝚕𝚊𝚢™
  • تعداد اعضا: ۱۶۲
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۲ ساعت قبل

𝙺𝚑𝚊𝚕𝚒𝚓 𝚁𝚘𝚕𝚎 𝙿𝚕𝚊𝚢™ banner ◈━◈ ســرور mta خلیــــــج رول پلـــــــــی V 1.5 ◈━◈


═╣ fps 100 - کاملا سبک بدون لگ ╠═


مفتخریــم که ، چهار سال درخدمــت شما هستیــم

Mta Sa

ip Khalij Role Play : 88.135.37.42:22022

به سرور خلیج رول پلی در ام تی ای بپیوندید

پیوستن