سرور X ™

X ™
X ™
  • تعداد اعضا: ۱۵۱
  • دسته بندی: متفرقه
  • آخرین بروزرسانی: ۳ سال قبل

بزرگ ترین خانواده و سرور دیسکورد مجدد باز میگردد
-ران شدن تمام گیم ها در سرور
-مافیا
-امانگ اس
- فیلم سریال
-گفت و گو ایونت