سرور URANUS

URANUS
URANUS
  • تعداد اعضا: ۳۵۰
  • دسته بندی: متفرقه
  • آخرین بروزرسانی: ۳ سال قبل

٠•●Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ● ⫷𝗨 𝗥 𝗔 𝗡 𝗨 𝗦⫸●Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ●•٠.
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬|◥◣◆◢◤|▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
٠•●Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ●•برگذاری بهترین ایونت های کل ورپری.صندلی داغ. کاناپه داغ.عروس وداماد.مزاحم تلفنی•●Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ●•
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬|◥◣◆◢◤|▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
•●Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ●•مافیا_آمانگ آسچالش گیم •●Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ●•
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬|◥◣◆◢◤|▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
✯ ◦•●◉✿ G RATE ✿◉●•◦
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬|◥◣◆◢◤|▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
✯ ◦•●◉✿ ADULT ✿◉●•◦
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬|◥◣◆◢◤|▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
✯ ◦•●◉✿ PRIVATE ✿◉●•◦
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬|◥◣◆◢◤|▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
✯ ◦•●◉✿ EVENT ✿◉●•◦
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬|◥◣◆◢◤|▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●