سرور 𝙶𝙽𝙶 𝚂𝙴𝚁𝚅𝙴𝚁

𝙶𝙽𝙶 𝚂𝙴𝚁𝚅𝙴𝚁
𝙶𝙽𝙶 𝚂𝙴𝚁𝚅𝙴𝚁
  • تعداد اعضا: ۶۲
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۳ سال قبل

این سرور یک عدد سرور گیم که ما داخلش گیم های زیادی بازی می‌کنیم قسمتی از این سرور برای اوتاکویی ها هست