سرور 【𝙂𝙤𝙙𝙨 𝙂𝙖𝙣𝙜】

【𝙂𝙤𝙙𝙨 𝙂𝙖𝙣𝙜】
【𝙂𝙤𝙙𝙨 𝙂𝙖𝙣𝙜】
  • تعداد اعضا: ۸۱
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۶ ماه قبل

جمعی از جمع گاد ها
گادز گنگ جایی برای هر کسی که نیاز به گاد شدن توی هر گیمی رو داره
پس حتما جوین بشید :ِ)