سرور 👑𝓚𝓐𝓡𝓘𝓩𝓜𝓐👑

👑𝓚𝓐𝓡𝓘𝓩𝓜𝓐👑
👑𝓚𝓐𝓡𝓘𝓩𝓜𝓐👑
  • تعداد اعضا: ۲۴
  • دسته بندی: طنز و سرگرمی
  • آخرین بروزرسانی: ۳ سال قبل

👑سرور کاریزما بزرگترین سرور صمیمی و فان با هدف خوش گذراندن بنا شده پس بیاین عشق و حال کنیم😍

----------------------------
😍کاریزماتیک باشین😍