سرور Persian Ticket support

Persian Ticket support
Persian Ticket support

╔═════♕•ೋ° °ೋ•♕═════╗
║ Persian Ticket
╚═════♕•ೋ° °ೋ•♕═════╝

│ • یکی از بهترین ربات های ایرانی با قابلیت های زیاد

│ • داشتن قابلیت ساخت تیکت برای چنل

│ • سیستم تیکت پیشرفته

│ • دو زبانه بودن ربات فارسی و انگلیسی

• @everyone / @here
│ • https://discord.gg/MePnvemj9B