سرور 𝓒𝓻𝓮𝓮𝓹𝓮𝓻𝓜𝓒

𝓒𝓻𝓮𝓮𝓹𝓮𝓻𝓜𝓒
𝓒𝓻𝓮𝓮𝓹𝓮𝓻𝓜𝓒
  • تعداد اعضا: ۵۴
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۳ سال قبل

یه سرور باحال و با کلی چت گیم و ویس هاش!! موزیک پخش کننده! akinator! چت کردن با بات و... کلی چیز میز های دیگه!!! D: