سرور 『ℕ𝕖𝕩𝕦𝕤༒𝙏𝙚𝙖𝙢』

『ℕ𝕖𝕩𝕦𝕤༒𝙏𝙚𝙖𝙢』
『ℕ𝕖𝕩𝕦𝕤༒𝙏𝙚𝙖𝙢』
  • تعداد اعضا: ۴۲
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۳ سال قبل

سلام رفقا ما همکاری میکنیم تو سرور بازی میکنیم فیلم میبینیم مافیا بازی میکنیم و هنوز اول راهیم

بین خودمونم بمونه سرور ماینکرفتمون هم تا چند وقت دیگه کانفینگش تموم میشه