سرور •|↦↦𝑭𝑹𝑰𝑬𝑵𝑫𝑺↤↤|•

•|↦↦𝑭𝑹𝑰𝑬𝑵𝑫𝑺↤↤|•
•|↦↦𝑭𝑹𝑰𝑬𝑵𝑫𝑺↤↤|•
  • تعداد اعضا: ۱۷
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۳ سال قبل

در این سرور همونجور که از اسمش معلوم تو دوست پیدا می کنیم و می شینیم کلی بازی های باحال انجام می دیم همین الان جون شو پس می بینمت