سرور 𝐓𝐰𝐢𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐒𝐲𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞

𝐓𝐰𝐢𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐒𝐲𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞
𝐓𝐰𝐢𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐒𝐲𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞
  • تعداد اعضا: ۵۳۵
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۲ سال قبل

یک کلن ( تیم ) گیمینگ فارسی زبان

فعال در گیم های مولتی و کو - آپ

شرکت در مسابقات بازی های رایانه ای

ایونت ها و دورهمی ها هر روزه