سرور 亗🄸🅁🄰🄽🄸🄰🄽-🄶🄰🄼🄴🅁🅂亗

亗🄸🅁🄰🄽🄸🄰🄽-🄶🄰🄼🄴🅁🅂亗
亗🄸🅁🄰🄽🄸🄰🄽-🄶🄰🄼🄴🅁🅂亗
  • تعداد اعضا: ۷
  • دسته بندی: طنز و سرگرمی
  • آخرین بروزرسانی: ۲ سال قبل

سروری که هر چی بخواید داره
لودات کالاف
والپیپر
میم
انیمه
تیک تاک
گیمینگ چت و چت معمولی
ویس همه و خصوصی
آرت
موزیک
ایونت رول