سرور -「 𝗩 Ξ 𝗧 𝗥 𝗢 𝗫 𝗥 𝗢 𝗟 𝗘 𝗣 𝗟 Δ 𝗬 」-

-「 𝗩 Ξ 𝗧 𝗥 𝗢 𝗫 𝗥 𝗢 𝗟 𝗘 𝗣 𝗟 Δ 𝗬 」-
-「 𝗩 Ξ 𝗧 𝗥 𝗢 𝗫 𝗥 𝗢 𝗟 𝗘 𝗣 𝗟 Δ 𝗬 」-
  • تعداد اعضا: ۱۵۶
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۲ سال قبل

متفاوت ترین سرور رول پلی همراه با کلی قابلیت جدید و خفن !!