سرور 𝐌𝐈𝐃 𝐍𝐈𝐆𝐇𝐓 𝐂𝐋𝐔𝐁

𝐌𝐈𝐃 𝐍𝐈𝐆𝐇𝐓 𝐂𝐋𝐔𝐁
𝐌𝐈𝐃 𝐍𝐈𝐆𝐇𝐓 𝐂𝐋𝐔𝐁
  • تعداد اعضا: ۴۷۳
  • دسته بندی: طنز و سرگرمی
  • آخرین بروزرسانی: ۴ هفته قبل

🧨مید نایت کلاب متفاوت ترین سرور دیسکورد🧨

↬↬↬↬↬ برگذاری ایونت ها و مسابقات جذاب و دیدنی ↫↫↫↫↫

↬↬↬↬↬ دارای فضای متفاوت و جدید ↫↫↫↫↫

↬↬↬↬↬ جوی صمیمی و دوستانه↫↫↫↫↫

↬↬↬↬↬مناسب برای ماشین باز های ایرانی↫↫↫↫↫

↬↬↬↬↬پلی کردن انواع گیم ها و مسابقات دیسکوردی↫↫↫↫↫

↬↬↬↬↬چت فعال و سمی↫↫↫↫↫

↬↬↬↬↬یه بات سخنگو هم داریم!↫↫↫↫↫

↬↬↬↬↬جوین بدین و لذت ببرین