سرور ATS TEAM

ATS TEAM
ATS TEAM

یک سرور دیسکورد برای کسایی که یک مهارتی رو بلد هست مثل برنامه نویسی ، ادیت و ...
تو این جا میتونی کلی ریسورس های مختلف تو حوضه های مختلف پیدا کنی

ممنون میشم جوین شی