سرور Go community - Farsi

Go community - Farsi
Go community - Farsi

به کامیونیتی فارسی زبان برنامه نویسی Go خوش اومدین.

این کامیونیتی با هدف یادگیری زبان Go و ایجاد ارتباط معنادار بین برنامه نویس ها به وجود اومده و پذیرای برنامه نویس ها از هر سطحی هست. بعضی از ما ممکنه دوس داشته باشیم چیزای جدید یاد بگیریم و بعضیامون ممکنه علاقه داشته باشیم به بقیه چیزی یاد بدیم و این کامیونیتی به هر دو گروه برای رشد و بهتر شدنش نیاز داره.

هدف از ایجاد این کامیونیتی در وهله اول حمایت از جنبش اعتراضی زن زندکی آزادی و شخص جادی هست. ما تصمیم گرفتیم به جای نشستن در غم از دست دادن عزیزانمون، دستمون رو به سمت همدیگه برای کمک گرفتن و کمک کردن دراز کنیم. بنابراین مطرح شدن موضوعات سیاسی و اجتماعی در لابلای صحبتهای فنی کاملا قابل قبول و محترم شمرده میشه البته تا جایی که به همبستگی این کامیونیتی و شخصیت اعضا خدشه وارد نشه.