سرور 𝔬𝔯𝔦𝔤𝔦𝔫𝔞𝔩𝔰🩸

𝔬𝔯𝔦𝔤𝔦𝔫𝔞𝔩𝔰🩸
𝔬𝔯𝔦𝔤𝔦𝔫𝔞𝔩𝔰🩸
  • تعداد اعضا: ۱۳۲
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۲ هفته قبل

ㅤㅤ🔥 𝔬𝔯𝔦𝔤𝔦𝔫𝔞𝔩𝔰🩸 🔥

⭐ سرور گیم🎮 و فان😂 ایرانی ⭐


🔥برگزاری چالش های جایزه دار برای انواع گیم ها 🔥

🔥فعال💥 چت و ویس های متنوع برای ممبر ها🔥

🔥ویس ها پر شده از گیمر 🔥

🔥انواع گیمرهای پرو و باحال 🔥

⭐ ظاهر تمیز و عالی⭐─━━━━──━━⊱✿⊰━━━━──━━─
𝔬𝔯𝔦𝔤𝔦𝔫𝔞𝔩𝔰🩸
─━━━━──━━⊱✿⊰━━━━──━━─
𝗝𝗼𝗶𝗻 𝗨𝘀