سرور • 𝐈𝐑𝐀𝐍 𝐓𝐀𝐂𝐓𝐈𝐂𝐒 •

• 𝐈𝐑𝐀𝐍 𝐓𝐀𝐂𝐓𝐈𝐂𝐒 •
• 𝐈𝐑𝐀𝐍 𝐓𝐀𝐂𝐓𝐈𝐂𝐒 •
  • تعداد اعضا: ۸۷
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۱ سال قبل

اولین سرور تاکتیک ایرانی در لانچر ام تی ای!