سرور Question.Mark

Question.Mark
Question.Mark
  • تعداد اعضا: ۸۰
  • دسته بندی: طنز و سرگرمی
  • آخرین بروزرسانی: ۱ سال قبل

# __❍⌇─➭ *Welcome to Question.mark* ﹀﹀ ︵↷ __
*╭┈──── ◌ೄ◌ྀ ˊˎ About server : *
- ༊*·˚ ویس های فعال و دوستانه *
- ༊*·˚ چنل های گیم خفن با ممبر و دوستان*
- ༊*·˚ استف مجرب و با حوصله اماده خدمت رسانی به شما*
- ༊*·˚ همراه با جوایز عالی برای شرکت وارد سرور شوید*
«̶«̶«̶ ̶̶̶ ̶ «̶ ̶̶̶   **Links**   ̶ ̶ ̶»̶ ̶̶̶ ̶ »̶   »   »̶ ̶̶̶  
- ̥۪͙˚┊❛ https://discord.gg/DF9ZTv2V64 ❜┊˚ ̥۪͙◌
- ̥۪͙˚┊❛ https://media.tenor.com/PfwqKNNydVEAAAAC/welcome.gif ❜┊˚ ̥۪͙◌
«̶«̶«̶ ̶̶̶ ̶ «̶ ̶̶̶   **Mention**   ̶ ̶ ̶»̶ ̶̶ ̶ »̶ ̶̶̶  »   »̶ ̶̶̶  
- ༊*·˚ @everyone / @here
──────────┉┈◈◉◈┈┉──────────