سرور Ice Gang

Ice Gang
Ice Gang
  • تعداد اعضا: ۷۰
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۶ ماه قبل

ما قسط داریم در ماینکرافت و دیسکورد یک سرور داشته باشیم همه باهم دوست باشیم ما تا چند روزه دیگه یک سرور ماینکرافت و نیاز به اسپانسر نیاز دارم