سرور ‹SYE Tech™›

‹SYE Tech™›
‹SYE Tech™›
  • تعداد اعضا: ۲,۴۳۹
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۴ هفته قبل

سای تک
بی شک ؛ حرفه ای ترین سرور فارسی دیسکورد!
بهتون نیاز دارم تا به سرور یک ایران برسیم ؛ ما با هم افسانه ای هستیم!