سرور 𝔸 𝕝 𝕚 𝕣 𝕖 𝕫 𝕒 𝕤 𝕚 𝕤

𝔸 𝕝 𝕚 𝕣 𝕖 𝕫 𝕒 𝕤 𝕚 𝕤
𝔸 𝕝 𝕚 𝕣 𝕖 𝕫 𝕒 𝕤 𝕚 𝕤
  • تعداد اعضا: ۱,۳۸۸
  • دسته بندی: استریم
  • آخرین بروزرسانی: ۲ ماه قبل

سرور دیسکورد استریمر Alirezasis (سید)